Què fem?

Defensem els drets de les persones i som especialistes en Estrangeria i Nacionalitat.
A més a més, fem una gran tasca d’assessorament preventiu per tal d’evitar que els nostres clients tinguin litigis.
La balança entre assessorament i defensa és clau per donar el millor servei jurídic als nostres clients.
Un idoni i òptim assessorament preventiu abans de fer un negoci jurídic és clau.

– Prestem serveis de redacció de contractes privats, per elevar-los o no a escriptura pública.
– Prestem serveis d’assessorament jurídic a persones jurídiques.

advocat Estrangeria i Nacionalitat

Estrangeria i Nacionalitat

advocat Assessorament preventiu

Assessorament preventiu

advocat Assessorament jurídic

Assessorament jurídic

advocat defensa jurídica

Defensa
jurídica

advocat Redacció de contractes privats

Redacció de contractes privats